Enterprise Architect

 

Heeft u behoefte aan Business- en/of ICT-architectuuradvies?

Ik kan u helpen uw Business- en ICT-architectuur te ontwikkelen, beheren en te reviewen.
Door kritisch te kijken naar de bedrijfsmissie, -visie en -strategie en de organisatie- en bedrijfsprocessen kan ik u adviseren hoe u deze kan optimaliseren zodat u effectiever en efficiënter kunt opereren.
Daarnaast kan ik u helpen door u te adviseren over het inzetten van nieuwe technologieën of het hergebruiken van delen van uw bestaande infrastructuur. Ik geef u onafhankelijk advies over verschillende merken en technologieën.
Om u op het gebied van het Business-, Data-, Applicatie- en Technologiedeel van uw architectuur advies te kunnen geven maak ik onder andere gebruik van het open TOGAF Framework, dit is een verzameling technieken en best-practices voor het ontwikkelen en beheren van een Enterprise Architectuur. Tevens kan ik uw architectuur vastleggen met een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen, Archimate.
Indien gewenst kan ik ook de implementatie van het advies voor mijn rekening nemen door het projectmanagement en eventueel de uitvoering voor mijn rekening te nemen.