Interim manager

Heeft u behoefte aan een interim manager?

Ik kan u helpen met het tijdelijk leidinggeven aan (een deel van) uw ICT team. Hierbij kan ik naast het aansturen, ontwikkelen, motiveren en beoordelen van uw medewerkers ook zorgdragen voor het opstellen van een (meerjarige) ICT-strategie met bijbehorend budget en projectenplan.
Een specifiek traject zoals het opzetten van een nieuwe afdeling, bijvoorbeeld voor DevOps, of het veranderen van een (beheer)afdeling van reactief naar proactief behoort ook tot de mogelijkheden. Hierbij focus ik op organisatie, processen, houding & gedrag, performance en tooling.