Werkervaring

Freelance IV expert

2/2020 – Heden Politie ICT Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Projecten: Professionaliseren van de afdeling Architectuur met focus op proces en beveiliging.

Taken/ activiteiten:


Freelance senior infrastructuur architect  

2/2017 – 12/2019 Meldkamer Diensten Centrum (MDC)

Projecten: Richten en inrichten van de afdeling Architectuur binnen MDC en het verrichten van architectuurwerkzaamheden binnen de projecten en programma’s van MDC.

Taken/ activiteiten:

Het opstellen van een visiedocument inclusief stappenplannen voor de afdeling Architectuur binnen MDC. Zowel op governance, werkgebieden, kennisgebieden, competenties, capaciteit als het werken onder architectuur

Het opzetten van een Architecture Repository, een versiebeheerde verzamelplaats voor architectuurdocumenten in Sharepoint, waarin architectuurdocumenten eenduidig, gerubriceerd, herbruikbaar en vindbaar worden opgeslagen.

Het beschrijven van het Architectuurhuis van MDC, bestaande uit de domeinen Business-, Data-, Applicatie- en Technische Architectuur, aangevuld met de aspecten Beveiligingsarchitectuur en de Verander- en Beheerarchitectuur.

Het opzetten van en deelnemen aan een Architecture Design Authority, een orgaan voor het toetsen van en adviseren over wijzigingen op de vastgestelde architectuur

Het beschrijven van procesflows, procedures en RACI-matrices voor architectuur- en projectdocumenten, changemanagement etc.

Het opzetten van een planningsoverzicht en resourceplanning voor de afdeling Architectuur als onderdeel van het opzetten van portfoliomanagement

Het schrijven van diverse GAP-analyses waarbij de functionele vragen van de meldkamers worden getoetst aan het standaardaanbod

Het schrijven en reviewen van diverse Project Start Architecturen (PSA) voor de programma’s en projecten van MDC

Het beschrijven van aansluitvoorwaarden voor diverse producten en diensten


Freelance ICT consultant 

9/2015 – 3/2017 Sonepar Nederland Information Services BV (Technische Unie)

Project: Vormgeven van de nieuwe afdeling DevOps. Doel hiervan is de toegevoegde waarde voor de business te vergroten door onder meer de beschikbaarheid van de bedrijfskritische systemen te verhogen en sneller vernieuwingen door te voeren. Hierbij focus ik op houding & gedrag, performance, organisatie, processen en tooling.

Taken/ activiteiten:

Het inzichtelijk maken en afstemmen van de taken en verantwoordelijkheden (onder andere door het opzetten van een RACI matrix) voor de processen en procedures over alle afdelingen (Application Services, ICT Services en DevOps) heen.

Implementeren Agile werkwijze onder andere door het opzetten en inregelen van backlog, sprintplanning, task breakdown, SCRUM board, SCRUM meeting en retrospective.

Opzetten van kennis- en competentiemanagement voor de DevOps afdeling. Het in kaart brengen van de benodigde kennis en competenties evenals de beschikbare kennis en competenties.  Het maken van de GAP analyse en het Plan van Aanpak.

Inregelen formele overdracht. Het ontwerpen en realiseren, in Microsoft Sharepoint, van een raamwerk voor de overdracht van een project aan de DevOps organisatie. Dit raamwerk bevat zaken als installatiedocumentatie, onderhoudscontracten, beheerprocedures, SLA’s etc.

Inregelen van backup/ recovery, monitoring, alerting en capacityplanning van de Microsoft Sharepoint systemen, bestaande uit webservers, applicatieservers, batchservers en SQL servers, onder meer door het ontwerpen en opstellen van monitoring dashboards, checklists voor de performancecontrole en beheertaken, baselinedocumentatie, management (KPI) stuurrapportages, Known Error Database en referentiedocumentatie.

Selectie- en invoeringstraject van een analyse tool voor logfiles binnen Sharepoint.

Het opzetten en beschikbaar stellen van een Development omgeving voor Sharepoint aan developers via gepersonaliseerde VMware VM’s.
Het professionaliseren van de kantoorruimte. Dit bestaat uit het ontwerpen en coördineren van de aanpassingen zoals aanschaf en plaatsing van bureaus, monitoringschermen, monitoringsystemen, presentatiemiddelen etc.


Freelance ICT consultant en bestuurslid

9/2015 – 12/2017 Club Jonge Bedrijven Rijnland

Projecten: Vernieuwen website en organiseren startersdag voor jonge ondernemers

Taken/ activiteiten:

Als algemeen bestuurslid mede bepalen van het gevoerde beleid.
Als projectleider aansturen van het project waarbij de verouderde Joomla website wordt vervangen door een WordPress site.
Als projectleider aansturen van het project om een startersdag (BeginVoorJezelfDag) te organiseren.


On sabbatical

2/2015 – 8/2015 On sabbatical

Op 1 februari 2015 heb ik op eigen initiatief afscheid genomen van mijn werkgever om met sabbatical te gaan. In deze sabbatical heb ik mijn HBO-ICT (afstudeeronderzoek: outsourcing) afgerond, heb ik diverse reizen gemaakt en heb ik tevens mijn ICT-kennis up-to-date gehouden.


ICT architect/ projectmanager/ Teammanager

2/1997 – 2/2015 Sonepar Nederland Information Services BV, Amstelveen

Ik ben 18 jaar werkzaam geweest bij het datacenter van een technische groothandel (Technische Unie). De gebruikersorganisatie is circa 2000 man groot en is verspreid over circa 45 locaties. Na eerst 2,5 jaar als mainframeoperator gewerkt te hebben, ben ik 15,5 jaar op de afdeling LAN projecten actief geweest. Hier ben ik als systems-engineer begonnen, waarna ik via de functie systemsengineer-specialist ben doorgegroeid naar de functie Senior projectmanager met de rollen systeemarchitect en teammanager. Tevens ben ik lid van het Management Team van de afdeling ICT services (circa 25 man) geweest.

Taken:

Het leidinggeven aan een groep van 5 medewerkers, verantwoordelijk voor beheer en projecten met betrekking tot de server- (300+) en storageomgeving (100 TB). Het gaat dan om de dagelijkse leiding, het beoordelen van medewerkers, het opstellen van jaarlijkse doelstellingen voor de medewerkers, het voeren van het maandelijkse doelstellingsgesprek, het halfjaarlijkse evaluatiegesprek en het jaarlijkse beoordelingsgesprek.

Het leidinggeven aan projectteams door middel van de Agile Scrum methode. Ook het organiseren van brainstorms, het schrijven van businesscases, project initiatie documenten, inrichtingsvoorstellen, voortgangsrapportages, implementatieplannen, evaluatiedocumenten behoorde tot de taken.

Door het regelmatig overleggen met leveranciers over nieuwe producten en functionaliteiten en het volgen van seminars is de kennis verzameld om strategische documenten op het gebied van de server- en storagearchitectuur te beschrijven, te presenteren en te verdedigen waarna deze vertaald zijn naar het jaarlijks projectenplan en budget.

Het afnemen van diverse Request-Of-Opinions (RFO) voor gecompliceerde technische projecten van buitenlandse rekencentra van het Sonepar moederbedrijf (o.a. Denemarken, Australië).

Uitgevoerde projecten als projectleider (onder andere):

Uitwijk primaire systemen naar secundair datacenter (Disaster Recovery). Door realisatie van dit project zijn de bedrijfskritische LANsystemen binnen 4 uur beschikbaar op de secundaire locatie. Dit is bereikt door het plaatsen van identieke server- en storagehardware op de secundaire locatie en het inregelen van scripts voor het omzetten van de storage- en VMwaresystemen.

Migratie SAN omgeving (Storagetek SVA naar IBM SVC). Door realisatie van dit project is de flexibiliteit en schaalbaarheid toegenomen waarbij de storagesystemen zijn vervangen door de IBM oplossing voor storagevirtualisatie, de SVC.

Vervangen storage- & serverinfrastructuur van het logistieke datacenter. Door realisatie van dit project is de beschikbaarheid en schaalbaarheid van de logistieke ICT systemen toegenomen. De storagesystemen zijn vervangen door IBM storagevirtualisatie (SVC) in combinatie met V7000 storageboxen. De fysieke servers die voor het WMS in gebruik waren, zijn gevirtualiseerd op VMware ESXi.

Vervanging storageinfrastructuur centraal datacenter. Door realisatie van dit project zijn de kosten verlaagd en is de beschikbaarheid verhoogd. De dure DS8100 enterprise storagebox is vervangen door V7000 storageboxen. De bestaande DS4700 is als online backup device ingezet. Tevens zijn de SVC’s vervangen binnen dit project.

Virtualisatie op ESX vSphere van circa 300 fysieke servers. Door realisatie van dit project is de flexibiliteit en schaalbaarheid verbeterd. Tevens is het stroom- en koelinggebruik afgenomen.

Microsoft Exchange/ Sharepoint/ Office365 infrastructuur implementatie. Door realisatie van dit project is de infrastructuur gereed gemaakt voor de overgang van Lotus Notes naar Microsoft Exchange en Sharepoint. Tevens is in dit project de overgang van Citrix werkplekken (thin clients) naar volledig geïnstalleerde (fat clients) gemaakt.

Vervanging programmeurdesktops door VDI clients. Door realisatie van dit project zijn de kosten verlaagd en is de flexibiliteit, beheerbaarheid en schaalbaarheid toegenomen. In plaats van zware (dure) laptops zijn er VM’s aangemaakt die beschikbaar zijn gesteld aan de programmeurs. Doordat de VM’s binnen het normale beheer zijn opgenomen zijn zaken als backup, resourcemanagement etc. standaard ingeregeld.

Migratie Windows 2003 domain naar Windows 2008 en 2012. Binnen dit beheerproject zijn de domaincontrollers voorzien van de nieuwste versie van Windows Server en is tevens het domain geüpgrade. Dit heeft nieuwe functionaliteit opgeleverd.

Upgrade ESX vSphere 5.5 op IBM Bladecenters (HS21, HS22V, HS23). Binnen dit beheerproject zijn de ESX servers voorzien van de nieuwste versie met de daarbij behorende nieuwe functionaliteit.

Pakketimplementaties (Financieel, P & O, Archivering, Voorraadbeheer etc.. Het uitvoeren van een groot aantal pakketimplementaties zowel op clients, op servers en onder Citrix in combinatie met de desktop managementtool RES Powerfuse.


Field Service Engineer KLM-team

4/1996 – 2/1997 Getronics, Amsterdam

Repareren en onderhouden van computers en printers


Field Service Engineer Benelux

4/1994 – 4/1996 Geostick, Uithoorn

Installeren, repareren en onderhouden van etikettenprinters en etiketteermachines